Hjortevildt

“Jagt på hjortevildt er tålmodighed og masser af observation. Det er uklogt at skyde et dyr man ikke kender”

Jagt på hjortevildt

Hvordan forholder jeg til mit hjortevildt på mit terræn? Når man har hjortevildt på sit terræn, så skal man være klar over hvilke af de 4 hjortevildtsarter man har.

  1. Råvildt – Vores mindste art og samtidig den art der er nemmest at forvalte på IMG_6103ejendomsniveau(www.råvildt.dk). Kan blive over 10år gammel.
  2. Sikavildt – Den lille hjort som pifter ved fare og som flere steder opfattes som sky(www.sikavildt.dk). Kan blive over 15 år gammel.
  3. Dåvildt – den populære hjort som kendes på det karakteristiske 111 i bagenden og deres haler ses IMG_9876tydeligt. mellem og modne hjorte danner skufler(Skovl) på deres gevirer(pattedyr)(Fugle og natur). Kan blive over 15år gammel.
  4. Kronvildt – Danmarks største hjorteart. En majestætisk hjort der kan veje op mod 160kg og bevæger sig ofte over 1.000ha gennem et helt år.  (www.naturhistoriskmuseum.dk). Kan blive op til 20år gammel.IMG_9941

 

 

 

 

Skab et overblik og tæl dit hjortevildt. Observation og tælling er helt essentielt for at kunne jage hjortevildt.

Råvildt tælles bedst i april. Gerne samme dato men vigtigst er at ramme en dag med høj aktivitet. Dvs. vindstille dage med klar vejr. Der kan enten punkttælles, hvor flere sidder på terrænet og tæller i samme tidsrum eller der kan tælles vha. lampe i de mørke timer(Det kræver dog at terrænet kan køres i).

Ved optælling bør der være balance mellem hundyr og handyr. Der skal være både ældre og yngre dyr af begge køn.

Gennem sæsonen skal der holdes øje med de enkelte dyr enten via vildtkameraer eller ved observation m kamera og kikkert.

Når man kender dyrene kan man begynde at skyde selektivt. Målet for selekteringen skal være kendt inden praktisk jagt begyndes. På den måde er man mere målrettet og vil opleve at jagten bliver mere spændende og svær.

De forskellige arter kan ikke forvaltes på samme måde, da de har vidt forskellige biologier men kan man komme dertil at man kun skyder handyr når de når den modne alder og samtidig har en som har tilsvarende alder på terrænet, så jager man ansvarligt.

Den modne alder:

Råvildt 5. år

Sika- og Dåvildt 8. år

Kronvildt 10. år

Kender man ikke sit hjortevildt bør man lade tvivlen komme hjortevildtet til gode.