Portefølge

Uddannet:"Orkan" kulturer 1.gangstyndes med klipper

Skov- og Naturtekniker m. speciale i maskiner på Skovskolen Nødebo

– herigennem elev ved Per Kjær Skoventreprenør

Arbejdet professionelt med jagt i 5 årCRW_5730-01

Modtaget kurser i vildt og biotoppleje på gennem Danmarks Jægerforbunds Vildtforvaltningsskole

Landmand (Modul 1s) på Asmild Kloster LandbrugsskoleSkovrejsning m 2rækket plantemaskine

Arbejdet ved Borup Maskinstation, som bl.a. bestod af reolpløjning og plantning(skovrejsning m. tilskud) af over 800 Ha spredt ud over hele DK.

 

Fældning af eg